Можете ли да направите подходящ избор на адвокат онлайн?

Възможността да се запознаете дистанционно с профила на адвокатска кантора би улеснило качествения избор на Вашия бъдещ партньор, съобразно въпросите пред които сте изправени и целите, които искате да постигнете.

Реално какъв е основният критерий при търсене на подходящия юридически съветник?

Според мен, трябва преди всичко да си зададете въпроса - предлага ли той услуги в областта, от която се интересувате?

Помислете, че дори да намирате даден профил за изключително добре презентиран, ако предлаганите услуги не се покриват с Вашите очаквания, то по-добре да продължите търсенето си. Така например, много често получавам запитвания в областта на домашното насилие и имотни казуси, което си обяснявам с факта, че в блога ми - http://marietagencheva.eu/blog/ съм публикувала статии по тези въпроси. Целта ми обаче беше, потребителите които попаднат на сайта ми да получат полезна информация по по-широк кръг от теми, а не така да презентирам предлаганите от мен юридически услуги.

За тази цел, когато презенирахме новия сайт на адвокатската ни кантора - www.bgadvokati.eu, изрично посочихме че сме адвокати, които предлагат консултации и съдействие по казуси в областта на българското и немското трудово/търговско и семейно право, като в зависимост от конкретния проблем можем да разчитаме на сътрудничеството на колеги в Германия.

Защо считаме, че сме компетентни да разрешаваме такъв тип казуси?

От една страна – познаваме българското законодателство и практика. Познаваме обаче и немското законодателство.

От друга – отчитаме факта, че много българи в чужбина се сблъскват с проблема некоректен наемодател/работодател, както и воденето на кореспонденция с компетентни институции. За да се справят с това нелесно ежедневие са необходими добри езикови познания и правна култура, които не винаги са налице.

С цел съдействие и защита на правата на тези лица, консултациите и изготвянето на необходимите документи от компетентен юридически съветник са от особено значение.

Катeгории: