Словообразуването в немския език

В немския език може да се образуват нови думи с редица от способи, включително наставки, делими и неделими представки, както и различни начини за образуване на съществителни от неправилни глаголи, съществителни от глаголи с делими и неделими представки или прилагателни и наречия от същите глаголи.
Словообразуване на сложни съществителни:
Както и в други индоевропейски езици, така и в немския има възможност да се комбинират думи, особено за да се образуват сложни съществителни. Както при архаичното „драсни-пални-клечица”, където съществителното съдържа разстояния или тирета между различните елементи, немският образува сложни думи, но всичко се изписва като една дума – нещо като нашето „непротивоконституционствувателствувайте”. Тази склонност в немския език е дори много по-силно изразена и в него често се съставят комплекси от сложни съществителни е дори често насмешлива. Марк Твен посвещава част от своето есе „Ужасният немски език“ на точно тези „куриози“ и много хора са се сблъсквали с фрази, подобни на "der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän" (капитан на дунавска параходно-навигационна компания)
Най-често сложните думи в немския език се състоят от две съставни части, въпреки че е възможно да бъдат и повече. Често от един корен могат да се образуват разнообразни комбинации.
Вземете примера: "die Sprachschule" , втората съставна част "Schule" се нарича основна дума (корен) и тя обозначава най-важната част (в този случай училище) от думата. Също така тя е на последно място и е носител на рода и формата за множественото число на сложното съществително.
Първата съставна част "Sprach" се нарича определение или определителен елемент (das Bestimmungswort). Той пояснява основната дума. Така например "Sprachschule" означава училище, в което се преподават чужди езици.
Тиретата са редки и се използват когато поредица от сложни съществителни имат общ корен. Така например при лекарство от реклама за медицински продукт (лекуващ първи симптоми на грип и настинка), описанието съдържа няколко сложни съществителни с общ корен, който е най-вдясно "Halsschmerzen," "Kopfschmerzen," and "Gliederschmerzen" са преобразувани до "Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen".
Особено в разговорната си реч, говорeщите немски се радват на различни видове сложни съществителни или определителни частици, в които определителният елемент изпълнява функцията на степенуване или на подсилваща представка.
В някои случаи, значението на определителният елемент е очевиден. Когато произлиза от дадена дума, като например "der Riese" (гигант) си запазва смисъла на гигантски. „der Riesenfehler" например е огромна грешка, "der Riesenhunger" огромен глад, "die Riesenfreude" огромно удоволствие, "die Spitze" също се използва като определяща дума за „най-" издига съществителното до най-крайната връхна точка.
„Супер“ и „ултра“ също са доста често използвани, защото освен другото са и супер удобни.
Още за подробностите в немския език можете да откриете на www.davitoz.org