Обработка на семена за сеитба

В агрикултурата и градинарството, обработването на семената преди засяване означава и тяхното третиране с антимикробни и фунгицидни препарати, понякога това може да включва и инсектицид. Процеса се нарича семечистене и обеззаразяване на семена. Тези препарати често съдържат и някакъв оцветител, така че да може семената да се съберат по-лесно в случай на изсипване, и да не са привлекателни за птиците, които се хранят с тях. В сравнение с използване на пестициди по вече растящите растения, така се използва по-малко количество препарат и е по-полезно за околната среда. Третиране на семена може да означава и процеса по почистването им от плявата, така че внимавайте да не ги объркате. В случаите, когато семената се третират с препарати за подпомагане на растежа, се получава по-дебела покривка, която служи и за своебразна допълнителна защита.

Макар че до голяма степен препаратите са безопасни, в момента Имидаклопридът е обект на спорове, след като френското правителство забрани използването му върху царевични насаждения. Причината е убеждението, че инсектицидът е една от причините за масовото измиране на пчелите, наблюдавано във Франция тогава. Връзката е потвърдена от няколко случая, в които прашинки от семена, третирани с него, стават причина за проблеми сред местните пчелни колонии. За да не може занапред препаратът да се разпространява под формата на прашинки, формулата му бива подобрена. Впоследствие се въвеждат и подобрения по устройството на автоматичните сеялки и зърно почистващи машини, така че да не отделят толкова прах по време на работата си, с когото да се разпространи препаратът.

Катeгории: