Посяване на семена

Това е процесът на полагането на семената в почвата, след което те започват да се развиват като растения. Как точно ще се посеят зависи от растението. При соята и царевицата например, разстоянието между браздите трябва да е около 75 см. Прилагат се и различни методи на засяване, така че разстоянието между семената в браздата също да е равно. В повечето случаи семената не се зариват с много пръст – средната дебелина на покривката не трябва да надвишава размера на семенцето, умножено по 3.

Сеене на ръка

Ако ще сеете на ръка, можете да си изберете между редова, гнездова или ивичеста сеитба. Можете да направите браздите равни, пресечени, дори кръстосани. Семената се изсипват върху предварително подготвена почва. Използва се брана, която да разбива по-едрите буци пръст. Да се сее на ръка може да бъде изключително изморително, затова не се прилага на големи площи.
Преди да се посадят, семената може да се пекират, т.е. отглеждат се на закрито до определен етап от развитието си. Това се прави за могат растенията да укрепнат, когато условията навън може да са неблагоприятни. Стигнат ли определен размер, растенията се засаждат навън.

Редосеялки

В съвременното земеделие, семената се сеят със помощта на автоматични редосеялки. Това осигурява по-голяма прецизност, засявайки семената на еднаква дълбочина и разстояние. По този начин се използва по-малко семе, като се оптимизират добивите. Между браздите най-често се оставя разстояние от 10 до 30 см. Средно се засаждат около 100 кг семе на хектар, като това отново зависи от много неща. И тук е важно да се изчисли правилното количество, което може да се засади, за да имаме максимално добра реколта.

Засяване на изорани площи

Преди семената са били разпръсквани върху предварително подготвена земя, без да се зариват с пръст. Оставени на открито, те са били изложени на външните условия. Този метод вече не се използва толкова често, като сега семената се зариват в почвата, а условията за тяхното развитие се наблюдават и контролират. Така се получават по-големи и качествени добиви.

Подготовка на семената и почвата

Някои семена се обработват непосредствено преди сеитбата. Това може да включва скарификация, стратификация, накисване или измиване със хладка или студена вода. Накисването във вода отнема между 24 и 48 часа. Почистването често се прилага при семена на плодове, по които може да са останали части от самия плод. Тези остатъци лесно могат да станат обект на развитие на бактерии, затова трябва старателно да се почистят. Семената се накисват и във вода с температура около 50® за около 20 минути. По този начин се убиват останалите вредни патогени, които може да са останали по повърхността им. Тази стъпка е много важна ако ще засявате тропически плодове като личи.

Почвата също се третира така че семената, положени в нея, да могат да покълват по-добре. При по-трудни семена, каквито са тези на тропически растения, това става задължително. Почвата най-често се стерилизира или пастьоризира. За препоръчване е второто, което не убива абсолютно всички организми в нея. За да пастьоризирате почвата, нагрейте я за 15 минути на 120

Семепочистваща Техника - Вема ЕООД
Производител на висококачествени семечистачни и зърно обеззаразяващи машини. Дългогодишен български производител на техника за обработка на семена за сеитба. Достъпни цени за земеделски производители.

Катeгории: