Почистване на сухи семена

Сухите семена са тези, които съзряват в суха среда, а не в в плод. По време на вършитбата семената се събират, но през това време заедно с тях биват събрани части от растенията, както и камъчета или буци пръст. За да се отстрани излишното се използват различни техники, като коя точно ще бъде приложена зависи от семената. Взимат се под внимание най-вече теглото, размера и формата им. Някои големи компании използват машини, които различават електромагния заряд или цвета на семената, но тези машини са прекалено скъпи за малкия производител.

Разделяне по размер:

Разделянето по размер може да се прави ръчно или със помощта на специализирано оборудване. Извършва се с помощта на големи сита, като по-често се използват плоски. Тези сита имат различни дупчици по повърхнстта си, така че определен материал да може да минава през тях. Ситото може да е пригодено да задържа семената или да ги пропуска, в зависимост от това какви са отворите по него. Повечето сита имат кръгли, но за някои видове семена има специални сита. Пример за това е изполваното за почистване на семената на зеле – понеже те са продълговати, ситото има отвори, които позволяват на семената да паднат надолу и задържа върху себе си по-едрите отпадъци. Ако количеството на събрания за почистване материал не надвишава 50 кг, бихте могли лесно да се справите и на ръка. Ако решите да закупите специализирана семепочистваща техника тази цел, тя ще може да прави няколко неща наведнъж, защото ще има няколко сита.

Разделяне по специфично тегло

Разделянето на семената спрямо специфичното им тегло е една от най-старите техники. Семената, както и всичко, събрано заедно с тях, се изсипва пред някакъв източник на въздушно течение, независимо дали е естествено или не. Разбираемо, по тежките частици ще паднат първи, близо до източника на течението, а по-леките ще се озоват по-далеч от него. За малки и средни ферми това е един доста бърз и ефикасен начин за почистване на семена.

Разбира се, ако идеята да подреждате вентилатори и да изсипвате семената пред тях не ви се струва много привлекателна, можете да закупите специализирано оборудване за целта. Изсипете семената и всичко събрано с тях в машината. Тя ще раздели материала спрямо тежестта му, като издуха по-лекия частици и задържи по тежките.

Катeгории: