Локализация- защо да правим това?

Локализацията е процесът последващ превода на дадено съдържание. Може да се правят превод и локализация на софтуер, уеб сайтове, приложения и всякакъв вид съдържание като цяло. С това се занимават специални агенции като http://slsp-bg.com .
Локализацията е прецизирането на съдържанието и това то да отговаря на местните стандарти и норми. От една страна ако просто преведем даден текст той вероятно няма да звучи естествено да новия език, а от друга страна и всеки език има своите особености като изрази и идиоми. Настрана от езиковата страна на нещата на локализация подлежат и много други части на едно съдържание, това са начин на изписване на имена, пряка реч, адреси, дати, валути, графики, таблици.
Локализация се прави не само, когато имаме едно съдържание на основния език и искаме да го стандартизираме за нов език и нова публика в нова държава. Локализация се прави дори и когато оригиналното съдържание е било на един език в един географски регион, а след това искаме да го използваме на същия изходен език, но в съвсем друг регион или държава. Това се налага, тъй като езикът претърпява доста промени и характерния изказ и наречия, както и форми на думите или жаргон са съвсем различни. Ако се използва директно оригиналният език е много вероятно, въпреки, че е същият език да звучи не естествено в новия регион.
За това всеки бизнес, който иска да се развива на нова територия трябва да използва услугите на професионалисти по превод и локализация.

Катeгории: