Фосфорни торове – защо са необходими и кога се използват?

Какво представляват фосфорните торове?

Фосфорните торове заемат много важна част от торенето при отглеждане на растения и най-вече при сериозното земеделие, осигуряващо ни редица земеделски култури, като зърно, плодове и зеленчуци. По своя състав минералните торове биват фосфорни, азотни и калиеви, а според броя на елементите, съдържащи се в тях, те могат да бъдат комбинирани и прости.

Фосфорните торове могат да бъдат както прости (еднокомпонентни), така и комбинирани – съдържащи и други важни за развитието на растенията хранителни вещества. Характерното за комбинираните торове е, че те представляват чудесен микс от храни, като всеки минерал може да подобри усвояването на основния. Така например, калият подпомага усвояването на азота, докато при фосфора спомагателна роля играят магнезият и желязото.

Защо са необходими фосфорните торове?

Фосфорът е елементът, който играе най-важна роля при покълването на семената. Той, заедно с калият повишават дейността на бобовите треви в тревостоя и по този начин осигуряват оптимални условия за образуването на здрава и силно разклонена коренова система. Фосфорът се изчерпва бързо, особено при някои видове почви, поради което той трябва да се привнася постоянно под формата на фосфорни торове, най-вече по време на фазата на покълване.

Почвите в различните райони на Земята предлагат в различна степен най-важните за растенията хранителни елементи, каквито са фосфорът, азотът, калият, магнезият, желязото и манганът. Самите растителни култури се нуждат от различни количества от тези храни, в зависимост от своите особености. Дори и растенията, които най-малко се нуждаят от фосфор за своето развитие изчерпват бързо наличностите, намиращи се в естествен вид в почвата, поради което фосфорните торове се явяват отлична компенсация на загубите, които почвата понася.

Как и кога се използват фосфорните торове?

Наторяването с фосфорни торове става най-често под формата на хранителни разтвори. Тъй като те представляват силно концентрирани препарати, приготвянето на разтвора става, като се разтвори малка част от концентрата в голямо количество вода. Съотношението вода-концентрат се определя от производителя, но когато е доказано, че почвата в даден район има по-големи нужди от фосфор, торенето може да се извършва по-често, от обичайното за повечето видове почви.

Наторяването с фосфорни торове става винаги в началната фаза от развитието на растенията, тъй като фосфорът стимулира покълването на семената. На практика, към фосфорно торене може да се пристъпи още в първите седмици след засяването, като по този начин се гарантира бързото вкореняване и образуването на силна коренова система на растителните култури. Обогатяването на почвата с фосфор може да продължи през целия период на отглеждане. Хранителният разтвор с основа – фосфор може да се прилага чрез ръчно поливане или като се включи директно към напоителната система.

Поради масовото отдръпване на потребителите от земеделската продукция, отглеждана по остарели методи с добавяне на синтетични торове и пестициди, все повече земеделски производители залагат на био земделието, използвайки изцяло органични торове. Чистите фосфорни торове са значително по-скъпи, особено когато са дело на утвърдени марки, но те гарантират не само безопасност, но и много по-високи резултати, тъй като са най-близки по състав до самите растения.