Кратка история на вратите

Както ние, хората имаме своя история за миналото, така и вратите имат история с векове назад във времето. Най-старата врата, която е била намерена от археолози е преди 5000 години в Швейцария. Тази врата е била изработена от топола.

Подобно откритие на историческа врата има и България. Била е изработена през Средновековието, преди повече от седем века, от дъб.

В края на Втората световна война в Европа Бранденбургската врата била повредена, като на по-късен етап арката на вратата била възстановена през 1956 година. През 1961 година проходът на тази врата от Изток на Запад и обратно е бил преграден от Берлинската стена. През 1989 година, 200 години след изграждането на вратата, пада Берлинската стена, символизираща края на Студената война и от там насетне проходът е свободен и Германия може да се нарече обединена.

Няма съмнение, че вратите имат много дълга история през вековете. Материалите, от които са били изработвани през онова време се крият в природните дадености и нивото на технологична еволюция през онези времена. Първите врати, които са били изработени от дърво са били още преди Христа в Египет. Голям интерес са представлявали гръцките врати за изследователите, също и римските такива заради интересната история, която са имали.

Когато били създадени работилници под формата на манифактури, а на по-късен етап и фабрики, изработката на вратите се усъвършенства. С течение на времето и на новите открития в технологиите се променят материалите и начинът на изработване на вратите. Появяват се различни екстри, които могат да се добавят към вратите, като например шпионка с чукче, звънец, допълнителен заключващ механизъм, също и уплътнения към вратите за по-добра изолация.

Катeгории: