Легендата за ,,Траянови врата’’

Царувал някога по древните ни земи един цар – цар Траян. Бил като всички останали царе, но не бил като всички нормални хора, защото ушите му приличали на кози. И така един ден, той решил да носи царска корона, за да не се забелязва нищо.

И така с години криел от всички тайната му. Само бръснарите, които го бръснели веднъж в годината, ставали свидетели на това чудно нещо.Знаели, но не могли да кажат на другиго, защото веднага щом напуснат домът на царя, падали насечени от невидима сабя. Цар Траян царувал много години наред и изтребил много хора за да запази, скрита зад дворцовите врати, своята тайна.

Веднъж отишъл да го обръсне един млад момък. Царят седнал срещу него, то го огледало, пък се засмяло:

- Никога не съм съзирал такива уши, възкликнало момчето. Приличаш на коза в главата.
- Ще те убия, ако издадеш на някого — отсекъл цар Траян.

Момченцето се уплашило и му се замолило да го пощади. Обещало, че никога и на никой няма дума да каже. И удържал на думите си, но се разболяло тежко. Започнала да го мъчи непозната болест. Веднъж една стара жена го посъветвала:

- Ако имаш някаква тайна, която не можеш да споделиш на никой, издълбай една дупка и в дупката я прошепни. Тогава ще падне тази тежест от плещите ти, ще се оправиш и няма да се разбере тайната ти.

Момчето последвало съвета и издълбал дупка, после провикнало няколко пъти:

- Цар Траян има кози уши! Цар Траян има кози уши!

След време от там поникнал клен, а от него майсторели кавали. Но щом надуят някой, той издавал: "Цар Траян има кози уши!"

Разбирайки за това, царят заплакал от мъка - всички щели да научат дълго пазената тайна за недъга му. Плакал толкова много, че Господ се натъжил за голямата му мъка и за да го спаси от насмешките, решил да създаде врата, която се пазила от придворните на царя и не пускали никой да преминава през нея.

Местонахождението на крепостта Траянови врата е разположено в Средна гора. Тя е символ на историческо наследство и има индивидуална конструкция.

Катeгории: