Свещено място и национален парк

Големи блокове от гранит, появили се на бял свят изпод земната кора, създавайки невероятно причудливи образи. Невероятни скулптури, които носят ехото на отминали стихии и времена. Матобо, или Голите хълмове в Зимбабве.

Всеки тук ще забележи нещо свое – короната и тризъбеца на императора, гърба на огромен кит или стена на вълшебен замък. Този фантастичен пейзаж впечатлява и очарова.

Неслучайно това място се смята за сакрално. Тук всичко излъчва тайнственост, магия и сила.

Свещените хълмове отдавна извиквали у местните хора мистичен трепет. А планините Шумба, Шаба и Шумба Шам не само се считат за свещени, но окръжени и от строго табу – да се изкачваш на техните върхове, местните категорично не препоръчват. Това е голям грях и всеки, който наруши забраната, ще бъде сурово наказан – чака го безкрайна серия от неудачи и нещастия.

Около забранените хълмове от стари времена е кипял живот. Учените са склонни да вярват, че тук хора са живеели най-малко 40 хиляди години. А творчеството на последните от тях – бушмените – може да се види и днес. На скалите със специални бои древните хора изобразявали лов и пожари, ритуали по поклонения на божества и въобще всичко, което ги е вълнувало. Тези рисунки са на около 20 хиляди години.

Още едно удивително място има в парка – могилата на склона на хълма. Тук завещал да го погребат първооткривателят на тези места С. Родес. Той нарича хълма Панорамата на света и тук, на най-високата точка на парка, той намира последния си пристан.

Ако погледнете Матобо от височината на птичи полет, той напомня на огромен орел. Възможно е да е и случайно, но в резервата наистина живеят доста редки черни орли. А покрай тях – сови, ястреби и още около 300 вида птици. Не зле тук се чувстват и носорозите – както черните, така и белите, също така жирафите, зебрите, леопардите, хипопотамите и много други животни.

Още страхотни истории ще намерите в блогът на Поли Карастоянова.

Катeгории: