Странознанието в курсовете по немски

Преди години в уроците по немски почти не се засягаха теми като география, история и културни особености на Германия. В чуждоезиковото обучение имаше само учене на лексика, граматика и произношение. В днешни дни нещата са различни - досадните и често стереотипни уроците станаха вълнуващи, забавни и интересни, благодарение на географията и културологията или така нареченото “Landeskunde”.
Предметът „Странознание” в преподаването на немски като чужд език е много важен, защото той е пряко свързан с изучаването на чуждия език, и освен това, тази тема е силно мотивираща за учащите от всички възрасти, тъй като допринася за по-доброто разбиране на чуждата култура и за по-голяма толерантност към чуждото. Поднауките като география, история, изкуство, политика, социология и други подобни биват поднасяни посредством предоставяне на интригуващи информации за страната на обучаемия. Тези информации, обаче се свързват директно с езиковото развитие на курсиста и различните интереси на обучаемите. В крайна сметка, за да си създадеш впечатление за една чужда държава е добре да можеш да направиш съпоставка между общите социални и политически фактори на страната на целевия език и на своята собствена страна.
Фокусът на странознанието е националното наследство, животът на хората от страната на целевия език и регионалните обичаи и характеристики на ежедневието. Основните особености на страната често са свързани с идеите на хората, които са живели и живеят в нея. Когато става въпрос за странознанието е важно да се знае, че колкото повече знаем за хората от немскоговорящите страни, толкова по-добре ще разберем тяхното поведение.
Възрастните обикновено учат немски език за постигане на целите си и да прилагат наученото в най-скоро време - най-вече професионално. Децата и юношите за разлика от тях, трупат знания и умения, за да ги използват на по-късен етап от живота. При всички положения, обаче, знанията за живота, историята и успехите на страната, чиито чужд език се изучава, подпомагат развитието на курсиста и го мотивират да продължава напред за постигане на своите мечти.
За да се запишете на курсове по немски в Бургас, Варна и София, посетете ни в офисите на Давитоз.

Катeгории: