Можеше ли немският да е световен език ако Германия беше спечелила Втората световна война?

В днешни дни, в научните и академичните среди, както и в бизнеса и политиката, английският е лингва франка (език-мост) по целия свят. Това определено има силна връзка с това, кой е бил победител във Втората световна война. Но какво щеше да е положението, ако Германия беше спечелила Втората световна война? Щеше ли немският да бъде най-изучаваният език в света?
При такава победа максимумът, на който Германия може да се надява, би била безспорна доминация на европейския континент, а англо-американците щяха да се оттеглят. Това би изисквало най-малкото и решително поражение на Съветската държава в тази война, но ще приемем и това за даденост в името на тази теория. В крайна сметка, що се отнася до езика, щяхме да видим създаването на немска хегемония в Централна и Източна Европа с езиков блок от може би няколко стотин милиона души, говорещи немски като втори или дори като първи официален език. Нещо като Съединените щати на Европа.
Би ли могъл такъв блок да е достатъчно мощен, за да се запази немският като претендент за основен световен език? Може би. Много зависи от това доколко отворена тази победоносна Германия щеше да бъде към външния свят, и колко външният свят щеше да е благосклонен към нея. Ако тази Велика Германия имаше нормални отношения с външния свят, щеше да бъде много по вероятно да запази немския като основен световен език, отколкото е било в реалността, в която победената Германия е била обект на международни санкции за многобройните си престъпления срещу човечеството в Централна и Източна Европа. Въпреки всичко, с оглед на агресивните нотки в нацистката идеология и необикновено всеобхватния характер на планираните нацистките зверства, една много по-интензивна студена война е по-вероятното развитие и с него и негативните асоциации на Германия, които въпреки териториалното и превъзходство нямаше много да помогнат немският да се утвърди като световен език.
В това отношение може да се направи едно доста удачно сравнение с Русия. Може да се направи директна препратка към нашата актуална история, където руският беше доминиращият език на една тоталитарна суперсила - СССР, която контролираше всички източни и повечето страни от Централна Европа. Въпреки, че руският език придоби надмощие в рамките на съветската държавата, и бе изучаван старателно в цялата съветската сфера на влияние и дори извън нея, това не доведе до трайни ползи за руския език извън тази сфера на влияние. Комунистическата идеология на Съветския съюз се оказа неспособна да ограничи атрактивната поп култура и непреодолимия икономически просперитет на западните сили. Дори и ако Велика Германия бе ангажирана мирно и продуктивно с външния свят, тя и немският просто нямаше да имат достатъчно подкрепа за да изместят английския. За да се случи това щеше да се изисква разпадането на англо-американските сили като цяло, което вече е малко вероятно.