Германистиката – науката за немския език и култура

Германистиката е науката за немския език и немската литература. От една страна се изучава историческото развитие на немския език, от друга страна се обръща внимание на културата и литературата. Студентите получават разнообразни знания, особено в областта на езикознанието и литературознанието. Завършилите тази специалност обикновено работят като преподаватели или като сътрудници в медийната индустрия.
В университетското образование по тази специалност се придобиват познания по основни положения, методи и теории на немската култура и бит в дисциплини като литература, лингвистика, средновековни проучвания и преподаване на немски като втори и чужд език, като най-общо се цели научно и професионално ориентирано образование. Програмата се състои от задължителните модули лингвистика едно до три и литература първа и втора част и средновековни изследвания, които са последвани от два модула по избор на студенти между четири избираеми модули "лингвистика", "многоезичие", "литература и култура" и "Език и литература в медийния контекст".
Програмата води до първа степен на професионално висше образование, като дава възможност на завършилите я да продължат в по-висоак степен на програмата за напреднали - Магистър по немски език.
Като език на обучение в университета е приет навсякъде да е немски. Поради това желаещите трябва да имате добри познания по немски език, ако искате да учат успешно. По-голямата част от чуждестранните кандидати е немските университети трябва да положат "тест немски език за прием в университет" - 2-ро ниво DSH преди началото на курса на обучение.