Intracom Telecom с участие в проект за обществена безопасност в Холандия

15 септември 2017 г., Атина, Гърция – Intracom Telecom, глобален доставчик на телекомуникационни системи и решения, обяви, че участва в проект за доставяне на StreetNode™ 26GHz на ProRail, национален оператор на холандската железопътна инфраструктура с мрежа около 3000 км, за backhaul за CCTV и сигурност/наблюдение на железопътните гари.

В първата фаза на проекта, в която се доставят 21 хъба и 78 терминала, Intracom Telecom си партнира с WiFi4ALL, базиран в Холандия широколентов интегратор и безжичен ISP. WiFi4ALL отговаря за проектирането, разполагането и конфигурирането, а Intracom Telecom поема RF планирането и доставката на оборудването, което на първия етап беше инсталирано на 16 железопътни станции в цялата страна – от Гронинген до Маастрихт.

След провеждането на международен търг холандският железопътен оператор избра технологичните решения на Intracom Telecom за преносна инфраструктура на пероните на гарите и в зоните около тях като допълнителни средства към оптичната мрежа. Задача на ProRail е предоставянето на безопасни транспортни услуги на клиенти и стоки в условия на натоварени пътнически потоци. Ето защо наблюдението и управлението на човекопотока са от първостепенно значение. За справянето с тази задача са инсталирани модерни CCTV системи, включващи безжичния продукт на Intracom Telecom, StreetNode™, който свързва стотици IP камери. Устройствата предават всички събрани от CCTV камерите сигнали до контролните центрове на всяка една от железопътните гари, като през цялото време запазват качеството на HD картината.

Intracom Telecom предоставя на ProRail и Point-to-Point и Point-to-Multipoint софтуерни радиостанции, които се монтират бързо, изключително надеждни са и имат голям капацитет при висококачествено HD видеонаблюдение за умни градове, гранична и периметрова охрана, CCTV за сигурността на гари, летища и др.

StreetNode™ на Intracom Telecom предлага отговор на съвременните предизвикателства и ускорява внедряването на инфраструктури за наблюдение, подходящи за компании от публичния и частния сектор, предоставяйки цялостни технически решения за различни модерни приложения за сигурност.