Динамичното развитие на хотелска верига Orbis продължава и през третото тримесечие

-Стабилните финансови резултати продължават – приходите нарастват с 6.3% до 258.8 млн. евро
-Оперативните резултати нарастват на всички пазари в региона на Източна Европа (6.6% ръст на приходите от налична стая), дължащо се на растежа на счетоводна норма на възвръщаемост (5.1% на годишна база)
-Стабилно развитие на мрежата на стратегически пазари и таргетиране на нови дестинации
-Adagio - новата хотелска марка в портфолиото на Orbis
-Културна трансформация, подкрепена от програмата Heartist®•

„Нашите резултати за първите 9 месеца на 2017 г. отразяват правилността на бизнес модела на Orbis и силата на избраната от нас стратегия за развитие. Orbis се възползва в пълна степен от благоприятния икономически климат и благодарение на своя бизнес подход регистрира солидни резултати“ – коментира Жил Клавие, президент и главен изпълнителен директор на Orbis S.A.

Финансово представяне
Добрите финансови резултати бяха потвърдени от 6.3% увеличение на нетните продажби до 258.8 млн. евро и ръст на приходите преди лихви, данъци, обезценка, амортизация и наеми от 10.4% (до 97.8 млн. евро) в сравнение с 9 млн. през 2016 г. Оперативните приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация възлизат на 86.2 млн. евро, което е увеличение от 21.1% в сравнение с миналата година.

Orbis регистрира много силни резултати в повечето ключови пазари на Групата и на оперативно ниво, което включва увеличение от 6.6% на прихода от налична стая до 43.8 евро за цялата Група. Този ръст доведе и до силното увеличение на счетоводна норма на възвръщаемост, което се вижда на всички пазари в региона на Източна Европа. Тези резултати и бизнес моделът, приложен от компанията, системно затвърждават лидерската позиция на Групата в хотелиерския сектор в Източна Европа.

Развитие на портфолиото и управление на активите
Orbis продължава да засилва присъствието си на стратегически географски пазари и да търси потенциални нови дестинации. Само за 3-тото тримесечие Групата добави 3 нови хотела към активите си (310 стаи), навлизайки на два нови пазара: Сърбия и Босна и Херцеговина, и подписа 5 споразумения (610 стаи) за новите хотели, които ще се присъединят към Групата през следващите години. Новите хотели ще увеличат и засилят познаваемостта на марката, диверсифицирането на мрежата, програмата за лоялност и репутацията на Orbis. Развитието на мрежата с хотели обогатява избора на гостите. Orbis също продължава да развива мрежата си чрез собствени инвестиции, т.е. 6 хотела с 906 стаи - 4 нови дъщерни дружества и 2 проекта за обновяване. Мрежата на Orbis ще стане рекордно голяма, добавяйки 42 хотела с над 5100 стаи общо за следващите 3 години. Вземайки предвид силната си финансова позиция, Orbis също активно търси нови възможности за растеж и дестинации. Обогатявайки портфолиото на марката чрез добавяне на Adagio (апартхотел №1 в Европа), Orbis Group диверсифицира своята мрежа и навлиза на пазара на апартхотели, което е лост за ускоряване на развитието.

„Резултатите на Orbis за първите 9 месеца от 2017 година ме изпълват със задоволство. Нашите оперативни показатели са изключително стабилни и ние продължаваме да следваме набелязаните цели. Това ме кара да потвърдя, че Orbis ще изпълни планираните за юли приходи преди лихви, данъци, обезценка, амортизация и наеми. Имаме и други амбициозни цели, които съм уверен, че ще постигнем през следващите месеци, по отношение на по-нататъшното развитие на хотелската мрежа и ефективността на Групата"- каза Жил Клавие.

Катeгории: