Intracom Telecom осигурява решения за видеонаблюдение за сухопътните граници на ЕС

14 декември 2017 г., Атина, Гърция. Intracom Telecom, глобален доставчик на телекомуникационни системи и решения, подписа договор с KEMEA – Центърът за изследване на сигурността в Гърция. KEMEA е мозъчен тръст на вътрешната сигурност на страната и утвърден център за научни изследвания към Министерството на вътрешните работи и административното преустройство на Република Гърция. Intracom Telecom подпомага работата на KEMEA по видеонаблюдението на сухопътните граници на общото европейско пространство към проекта EWISA (Ранно предупреждение и ситуационна осведоменост) – един от проектите по 7-а рамкова програма за научни изследвания на ЕС. Очаква се проектът да приключи в края на май 2019 г.

Според концепцията за внедряване на единно решение за наблюдение и контрол на външните граници на ЕС, EWISA има нужда от решение за наблюдение на сухопътните граници, което да интегрира данни от хетерогенни сензорни системи, вкл. видеоаналитични технологии, генериращи доклади на база на анализите и обработката на информацията от наблюдението. Предложеното решение ще бъде внедрено, изпитано и оценено в четирите области на проекта (Гърция, Финландия, Румъния и Испания).

Ангажиментът на Intracom Telecom е предоставянето на ново решение за повишаване на качеството и ефикасността на услугите, свързани с въпроси на сигурността, които са тема на общ европейски интерес. Технологичното решение и неговата гъвкавост при интегриране в настоящата инфраструктура за наблюдение ще бъдат оценени в хода на проекта, за да бъдат постигнати по-високи резултати във видеонаблюдението.

Г-н Николас Веленцас, заместник-генерален мениджър на подразделение „Бизнес услуги“ в Intracom Telecom, сподели: „За нас е голяма чест да бъдем избрани като един от най-способните доставчици на технологично напреднали решения, които ще бъдат оценени от ЕС и внедрени в четири държави. Използвайки 40-годишния си опит в областта на телекомуникационните и информационните технологии и на базата на нашето сериозно участие в други рамкови програми на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност, ние се ангажираме да осигурим иновативно решение за сигурност и граничен надзор не само за Европа, но и за останалата част от света“.

Катeгории: