Медицински университет – Плевен отбеляза 10 години развитие на роботизираната хирургия в България

31 януари 2018 г., Плевен. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) отбеляза 10 години на центъра за роботизирана хирургия в България. „Възприемам въвеждането и развитието на роботизираната хирургия като философия и мисия, която аз и моят екип реализираме в три направления – клинична практика, научноизследователска дейност и обучение“, сподели чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизирана хирургия в страната.

Във връзка с отбелязването на четири важни годишнини, в МУ-Плевен официално бе открита единствената в България експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“. Експозицията е посветена на 25 години от първата минимално инвазивна операция (лапароскопска холецистектомия), осъществена в гр. Плевен през м. май 1993 г.; 10 години от откриването на първия в Югоизточна Европа Телекомуникационен ендоскопски център ТЕЛЕЦ към МУ-Плевен през м. юни 2007 г.; 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България от екипа на проф. д-р Григор Горчев през м. януари 2008 г.; и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ и лечението на солидни тумори в България и Югоизточна Европа с апарат за високо интензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) през м. декември 2012 г.

МУ-Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование в България и Европа със съвременния си облик на новатор във въвеждането и развитието на роботизираната хирургия и телемедицината. Като водещ образователен и научноизследователски център, днес висшето училище привлича все повече студенти от страната и чужбина. Младите хора искат да се докоснат до иновациите и високотехнологичните решения, които се въвеждат ежегодно в обучението и клиничната практика. Университетът разполага с две системи за роботизирана хирургия, втората от които е с тренировъчен симулатор за обучение и изследователска дейност.

Към МУ-Плевен функционира уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с най-модерните ендотренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура в сферата на ендоскопската хирургия, с 3Д медицинска маса за виртуални дисекции и 3Д студио за демонстрации на Хирургия на живо. Там студенти, докторанти и специализанти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга.

Факти от развитието на роботизираната хирургия за периода 2008 – 2018 г.:
Проф. д-р Григор Горчев е първият за Югоизточна Европа и в нашата страна сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система Da Vinci S, преминал успешно четири нива на обучение в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция. Днес проф. Горчев е почетен ректор на МУ–Плевен, директор на Научноизследователския институт към висшето училище и управител на Университетска Болница „Света Марина – Плевен“. Проф. Григор Горчев е единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие на президента – Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на медицинската наука и практика. В третото издание на Националните годишни медицински награди той бе удостоен с отличието „Професионално признание 2017“.

- Проф. Горчев първи в страната и в Източна Европа въвежда и развива роботизираната гинекологична хирургия. За 10-годишен период има обучени и работещи успешно четири екипа по роботизирана хирургия в областта на гинекологията, урологията и общата хирургия. Сертифицирани като хирурзи на конзола на роботизираната система са: за гинекология – проф. Григор Горчев и проф. Славчо Томов; за обща хирургия – проф. Ташко Делийски, доц. Добромир Димитров и доц. Сергей Илиев, и за урология – доц. Николай Колев.
- На 25.01.2008 г. екипът на проф. Григор Горчев извършва първата в Югоизточна Европа асистирана с робот тотална хистеректомия, а на 08.05.2008 г. – първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия.
- През м. май 2010 г. неговият екип извършва и първата в България асистирана с робот нефректомия, като поставя началото на развитието на роботизираната хирургия в урологията.
- За 10-годишен период само екипът на проф. Горчев извършва общо 1200 робот-асистирани операции, от които 693 робот-асистирани хистеректомии за ендометриален карцином; 494 робот-асистирани радикални хистеректомии за карцином на маточната шийка; 10 робот-асистирани параметректомии и 3 робот-асистирани радикални трахелектомии (органосъхраняващи операции за отстраняване само на шийката на матката и съхраняване на матка с цел запазване на репродуктивните функции на жената). През м. септември 2010 г. проф. Горчев извършва първата „революционна“ за Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции (роботизирана радикална трахелектомия). След интервенцията пациентката преминава успешна процедура по оплождане по метода ин витро и става майка на здраво дете (през м. август 2012 г.). В световната научна литература към онзи момент са описани само 19 случая на жени с такава патология, оперирани с роботизираната система „Да Винчи“, но това е единственият случай на успешно завършила бременност.
- По официални данни само от последните 5 години научната продукция на екипите по роботизирана хирургия е огромна: 3 дисертации; 3 автореферата; 2 дипломни работи; 11 публикации в чуждестранни научни списания и над 112 публикации в български научни списания.
- В рамките на два мандата проф. Горчев е член на Управителния съвет на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия и участва в организационните и научни комитети на европейските форуми на асоциацията.
- Проф. Горчев и проф. Томов са съоснователи и членове на Управителния съвет на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа. През 2014 г. Медицински университет – Плевен бе домакин на IX Международен конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа.
- В Телекомуникационния ендоскопски център под ръководството на проф. Горчев и проф. Томов ежегодно се провежда семинар по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с практическа сесия на демо роботизирана система и тренировъчен симулатор. Форумът по роботика в Плевен е с международно участие и за 10 години най-големите светила в роботиката, световноизвестни хирурзи и учени, са били гост-лектори в МУ-Плевен. Някой от тях са проф. Робърт Холоуей, световен пионер в роботиката от Флорида Хоспитъл, Доктор Хонорис Кауза на МУ-Плевен; проф. Анджело Маджони и проф. Отавио Де Кобели от Милано; проф. Арнолд Адвинкула от САЩ, проф. Ян Пърсън от Швеция и други.
- Тази година предстои провеждането на 7-о издание на Училището по лапароскопска и робот-асистирана хирургия за български и чуждестранни студенти.
- От 2018 година в обучението по специалност „Медицина“ вече е заложена учебната дисциплина „Минимално инвазивна хирургия“, част от която е роботизираната хирургия.
- Към днешна дата за втори мандат в Управителния съвет на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия е преизбран ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов. След дълга и сложна конкурсна процедура Медицински университет – Плевен спечели домакинството на 11-ия Европейски конгрес по роботизирана гинекологична хирургия под мотото Отвъд границите със знание и иновации, който ще се проведе в периода 12 – 14 септември 2019 г. в София.