Умният термометър MyKi Care без аналог в света при превенцията и предотвратяването на фебрилни гърчове

30 май 2018 г., София – Само 2 месеца след премиерата му на пазара умният термометър MyKi Care вече се използва в детските отделения на редица болници. Устройството е единственият термометър в света, който помага за превенцията и предотвратяването на фебрилни гърчове. Смарт термометърът позволява прецизно следене на телесната температура на малките пациенти и то 24 часа в денонощието в мобилно приложение.

Именно правилната и своевременна диагностика е от ключово значение при овладяването на фебрилните гърчове. Това са най-честите гърчове в детска възраст, провокирани от остро повишаване на температурата, и са един от най-големите страхове на всеки родител.

Педиатрите от МБАЛ „Здравето“ в София са сред първите, които се оборудваха с умния термометър MyKi Care, с цел непрекъснато проследяване на температурата на лежащо болните деца в отделението. Д-р Ралица Делиганева, специалист педиатър и детски невролог с над 20 години опит и Началник на Детско отделение в МБАЛ „Здравето“ в гр. София, ползва MyKi Care от няколко седмици. По нейни думи, възможността за постоянно, дистанционно наблюдение прави умния термометър незаменим помощник при превенцията и предотвратяването на фебрилитет в ранна детска възраст.

„Като детски невролог почти ежедневно консултирам деца с фебрилни гърчове. Един от най-често задаваните въпроси на притеснените родители е: какво да правим, ако се повтори отново? – коментира д-р Делиганева. – Разбира се, най-важното е запазване на самообладание и незабавно взимане на противотемпературни лекарства. Но мисля, че всеки преживял конвулсиите на своето дете, иска да вземе мерки, така че да може да предотврати ужаса, да намали страха кога ли ще се случи отново. Обмислена и правилна стъпка към спокойствието на родителите тук е и MyKi Care, безжичен термометър, даващ информация за температурата на детето с абсолютна точност, в реално време и позволяващ както на родителя, така и на лекуващия лекар постоянно и прецизно следене на температурните стойности и промени. Защо да живеем в страх, след като може да живеем по-лесно и по-спокойно – и родители, и педиатри?“

Какво представлява MyKi Care

MyKi Care е иновативен и изключително прецизен смарт термометър, който дава на родителите и лекари удобството да следят постоянно температурата на децата на своя смартфон, където и да се намират. Умното устройство измерва температурата с удивителна точност от 0.01 градус. Термометърът се поставя под мишницата посредством хипоалергеннa лепенкa и изпраща по Bluetooth информация на всеки 8 секунди за измерената температура на детето до мобилния телефон на родителя или педиатъра. Температурата може да бъде следена 24 часа в денонощието в специално разработено мобилно приложение MyKi Care. Апликацията може да бъде изтеглена безплатно от Google Play и App Store.

Модерната технология на MyKi Care дава възможност за следене на показателите на детето в реално време независимо дали детето играе, или спи и независимо на какво разстояние се намира родителя/педиатъра от него – било то в съседна стая или в друг град. В случай на повишена температура, мобилното приложение MyKi Care моментално ще сигнализира чрез аларма и съобщение. При желание родителя дори може да изпратят информацията за състоянието на детето във всеки един момент на семейния педиатър или обратно педиатъра – на родителя.

Като допълнение, MyKi Care използва най-ниско излъчващата BLE технология, може да се свързва с повече от един смартфон и пази информацията за всички показатели за последните 365 дни в Cloud, което позволява на родителите и педиатъра да следят за тенденции при повишаването на температурата на детето. Това изключително много помага за своевременната и правилна диагностика.

Умният термометър MyKi Care e наличен за продажба онлайн на: www.myki.care.

MyKi Care срещу фебрилните гърчове
Мнение на д-р Ралица Делиганева

Няма родител, който в периода на детството на своите деца да не се е сблъсквал с проблема повишена температура. Какво може да изплаши родителите?

Фебрилните гърчове. Те се срещат в 2 до 3% при децата под 5-годишна възраст, резултат са от острото повишаване на температурата най-често над 38,5°C и са свързани с генетично предразположение при над 50% от наблюдаваните случаи. Наблюдават се при децата в хода на остри вирусни инфекции. Ваксините са друга причина за повишаване на температурата, но едва 2-3% от фебрилните гърчове се появяват след ваксинация. Фебрилните гърчове се срещат във възрастта между 6 месеца и 5 години, с един връх около втората година и това е свързано със съзряването на централната нервна система. Фебрилните гърчове са по-често срещани при момчетата - м:ж = 6:4. Има ясно изразена фамилност – в 30 до 50% от случаите фебрилните гърчове са наблюдавани и при други членове на фамилията.

Съществуват опеределени рискови фактори за повторен гърч: възраст на поява на първи фебрилен гърч – под 6 м.: по-ниска температура (под 38°C); фамилност за ФГ при родственици от първа линия. Два от тези рискови фактори увеличават риска за последващ фебрилен гърч с около 30%. Стандартен риск за повторяемост е 20%, но той нараства до 70%, когато освен описаните рискови фактори има и още повторяемост на фебрилния гърч в началото на заболяването, къс период от повишаване на температурата до появата на фебрилен гърч. Опасността от развитие на епилепсия също е по-висока при децата с ФГ – 2-6%, при стандартен риск 0,5%.

При какви условия настъпва фебрилният гърч?
Важно е да се знае дали гърчът е настъпил преди максимума на температурата, по време на максимума, или при спадането й. Най-често гърчът не води до трайно увреждане на развитието на детето, но рисковете не бива да се пренебрегват. В тези случай е важно да се вземат мерки и точно да се проследява температурата при детето. Прогнозата е по-добра, когато се наблюдава температурата и температурната крива.

Важно е също измерването на температурата и след преминаването на фебрилния гърч, за да се даде възможност за правилна диагностика. Единственият продукт на пазара, който може даде такава информация, е MyKi Care Thermometer.

Като детски невролог почти ежедневно консултирам деца с фебрилни гърчове. Един от най-често задаваните въпроси на притеснените родители е – какво да правим, ако се повтори отново?

Разбира се, най-важното е запазване на самообладание. Но мисля, че всеки преживял конвулсиите на своето дете, иска да вземе мерки, така че да може да предотврати ужаса, да намали страха – кога ще се случи отново. Разбира се, противотемпературните средства трябва задължително да бъдат на първа линия в семейната аптечка, защото прилагането им е уместно още в началото на фебрилитета, за да се избегне появата на ФГ.

Обмислена и правилна стъпка към спокойствието на родителите е MyKi Care Thermometer, безжичен термометър, даващ информация за температурата на детето с абсолютна точност, в реално време и позволяващ както на родителя, така и на лекуващия лекар постоянна и прецизна информация за температурните стойности и промени.

Изключително важно е, че родителят получава информация от термометъра на мобилния си телефон, независимо къде се намира, независимо къде е детето – у дома, в детската градина, на площадката и т.н.

Съвременното поколение родители са интернет поколение, силно ориентирани към новите технологии. Те са наясно, че мобилните устройствата са норма, част от живота. Ето затова MyKi Care може да се превърне в източник на спокойствие и сигурност за всеки български родител.

Защо да живеем в страх, след като може да живеем по-лесно и по-спокойно?

Катeгории: