M3 Communications Group, Inc. ще подкрепя комуникациите на Алианц България

20 юни 2018 г., София. След конкурс за комуникационно обслужване, M3 Communications Group, Inc. бе избрана за PR агенция на Алианц България. M3 Communications Group, Inc. ще подкрепя комуникациите на всички дружества от групата на Алианц България Холдинг.

От началото на годината Алианц България се фокусира върху утвърждаването и развитието на успешния си бизнес в страната. Ключова част от стратегията на финансовата институция е представяне на банковите и застрахователни продукти, услуги и иновации по разбираем, модерен и достъпен за клиентите начин.

„Радвам се, че M3 Communications Group, Inc. е наш партньор. Опитът на компанията в сферата на публичните комуникации и в частност във финансовия сектор, ще ни помогне да изградим дълготрайни и ползотворни отношения с нашите клиенти, партньори, акционери и служители,“ сподели Александър Проценко, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България.

Катeгории: