Хотелска верига Orbis регистрира солидни оперативни приходи от 48.3 млн. евро за първата половина на 2018 г.

26 юли 2018 г., София – „Нашето бизнес развитие остава стабилно през първата половина на 2018 г. и въпреки високата база за сравнение през 2017 г., Orbis може да се похвали +5,3% ръст на приходите от налична стая. Доброто представяне се дължи основно на увеличение на средната цена с +5,2% в сравнение с първите 6 месеца на 2017 г. Равнището на заетост като цяло остава стабилно. Искам да подчертая, че растежът на приходите от налична стая (RevPAR) остава силен на всички ключови пазари: Полша (+4,6%), Унгария (+8,4%) и Чехия (+4,8%), които са благоприятствани от устойчива среда в региона на Източна Европа“, коментира Жил Клавие, президент и главен изпълнителен директор на Orbis SA.

Представяне

Добрите оперативни показатели през първата половина на 2018 г. водят и до добри финансови резултати. Един от факторите за силните резултати на Orbis е нарастването на разходите за труд, което е тенденция в целия регион в следствие от рекордно ниската безработица. Ето защо, за да бъде по-устойчива, компанията се концентрира върху оптимизацията на този фактор. А отчитайки тенденцията, че с бързото развитие на цифровата технология се променят поведението и очакванията на клиентите, Orbis се концентрира върху предоставянето на по-силно преживяване за клиентите чрез персонализиране на услугите си. Тези усилия се потвърждават с общ сравним ръст на приходите от 4.8% (до 163 млн. евро). Оперативните приходи преди лихви, данъци, обезценка и амортизация възлизат на 48.3 млн. евро, което представлява 4.0% растеж в сравнение с миналата година. Въз основа на резултатите за първите 6 месеца на 2018 г. и перспективите за следващите месеци, Orbis очаква оперативните приходи преди лихви, данъци, обезценка и амортизация за цялата година да бъдат в диапазона от 110-112 млн. ввро.

Портфолио

Orbis продължава да се развива бързо. През първата половина на 2018 г. Групата е подписала 12 нови споразумения за нови активи в 6 страни от региона. Благодарение на тези договори за франчайз и управление 1500 нови стаи ще се присъединят към портфолиото на Orbis от септември тази година. Това ще направи Групата по-балансирана по отношение на режимите на работа и географски разнообразна. Сред тези договори е споразумението за новия хотелски бранд – Adagio, който ще бъде построен в Краков. В допълнение през първата половина на 2018 г. Orbis откри пет нови франчайз хотела, които ще управлява на базата на предварително сключени договори, добавяйки над 600 нови стаи към мрежата си в четири страни от региона: Полша, Унгария, Словения и Македония. В същото време предстои да бъдат открити ibis Styles Warszawa Centrum (179 стаи) и Ibis Vilnius Center (164 стаи) до края на 2018 г. В процес на подготовка в момента са и още 44 проекта, т.е. над 6000 стаи, които ще засилят още повече пазарните позиции на Orbis през следващите години. Междувременно Групата завърши обратното изкупуване и отново управлява хотелите Sofitel Budapest Chain Bridge и Novotel Szeged. В съответствие със стратегията и плана за инвестиции за 2018-2022 Orbis предвижда да вложи средства в печеливши проекти на M&A, като придобиването на хотел Mercure Bucharest Unirii в началото на юли. Тези проекти в бъдеще ще повишат приходите на Orbis и стойността на компанията.

„Поглеждайки към бъдещето, съм убеден, че Orbis ще следва път на растеж, осигурявайки на акционерите си нови доходи. В дългосрочен план очаквам да има няколко двигателя на растеж за компанията: от една страна, силно органично развитие, благодарение на оперативна прецизност и ефективно управление на разходите; а от друга страна, по-нататъшно разширяване на мрежата чрез проекти за развитие и дейности по сливания и придобивания. Orbis има капацитета да постига своите амбиции, следвайки подход на инвестиция в развитието на ключови области като: представяне, портфолио и персонал“, обобщи Жил Клавие.

Катeгории: