Turkish Airlines и Международната организация по миграция си партнират в популяризирането на MigApp

19 септември 2018 г., София. Насърчаването на безопасна, организирана и законна миграция е в основата на споразумението, което сключиха Международната организация по миграция (МОМ) към ООН и Turkish Airlines, една от най-големите авиокомпании в света. Началният фокус на дългосрочното партньорство е апликацията MigApp, която предоставя важна и практична информация относно услугите, достъпни за всички мигранти по света. Като начало неговият основен фокус е апликацията MigApp, която предоставя важна и практична информация относно ключови услуги, достъпни за всички мигранти по света. Договорът бе подписан от Генералния директор на МОМ Уилям Суинг и Председателя на борда на директорите и Изпълнителния комитет на Turkish Airlines Илкер Айджъ.

„Споразумението предоставя много нови възможности за сътрудничество както по отношение на ангажимента на Turkish Airlines към социалната отговорност, така и по отношение на собствения ни такъв към мигрантите и бежанците“ – заяви Суинг. Той допълни още – „В много отношения това е едно идеално партньорство, защото ще ни позволи да развием дейността си и да повишим информираността на мигрантите за правата, които имат. От друга страна ще допринесе и за подобряването на обучението на служителите на авиокомпанията по отношение на контрабандата и трафика на хора – едно от най-жестоките престъпления в наше време.“

„Като национален превозвач на Турция се радваме, че партньорството ни с МОМ се развива и засилва. Споразумението, което подписахме, е начин да подкрепим идеята, че всички трябва да живеят заедно в мир и да пътуват свободно и легално, каквито са и Целите за устойчиво развитие на ООН“ – сподели Илкер Айджъ.

МОМ се надява, че това може да е началото на потенциално по-нататъшно сътрудничество в няколко посоки. Първо – при реализацията на информационни кампании относно безопасното пътуване, които да противодействат на трафика на мигранти, и второ – в областта на граничната подкрепа и документация, като това включва и обучения за служителите и партньорите на Turkish Airlines.

Допълнително, с цел бъдещо сътрудничество, международната организация ще сподели с авиокомпанията работата си в областта на здравето на мигрантите, включително услугите за медицинска помощ по време на пътуване и прегледи преди него. Освен това се очаква Turkish Airlines да подкрепи организирания от МОМ Глобален филмов фестивал на тема миграция. Тази година той ще се проведе през ноември и декември в над 100 страни, а участие са заявили 870 филма.

Споразумението е сключено в контекста на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), които подчертават нуждата от безопасна, организирана и законна миграция. Като част от Глобалния пакт за миграцията, то признава нуждата от съвместен подход с цел оптимизиране на цялостните ползи от миграцията и адресиране на рисковете и предизвикателствата, с които се сблъскват отделни хора и цели общности в държавите по произход, транзитните държави и държавите, които са крайна дестинация.

Апликацията MigApp е достъпна от декември 2017 като част от прехода към дигитална мобилност, иницииран от Международната организация по миграция. Приложението има за цел да се справи с огромното количество циркулираща невярна информация, като предостави на мигрантите сведения на английски относно визи, здравни и пътнически регулации, сигнали за инциденти, произтичащи от конфликти или природни бедствия, както и телефоните на горещите линии за борба с трафика на хора по света. Апликацията бе обновена през май тази година, като вече е налична на френски, испански и арабски и предлага нови услуги. Например, незастрахованите частно мигранти, пътуващи от Великобритания, Австралия, Канада и САЩ до Южна Африка, Непал, Пакистан и Египет, вече могат да си запазят час за медицински преглед чрез приложението. MigApp е разработен благодарение на финансовата подкрепа на Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество. Повече информация за приложението може да бъде открита на следния линк: https://www.iom.int/migapp

Катeгории: