Ръст в пътуващите с Turkish Airlines и през месец август

27 септември 2018 г., София. Turkish Airlines регистрира рекордни за месец август резултати. Авиокомпанията отчете ръст в пътуващите, приходите на километър и коефициента на затоварване, който за първи път през август достига 85.6%.

Резултати от трафика за август 2018 г.:

Тенденцията за увеличение при броя на пътуващите е продължила и през изминалия месец, когато те са били с 2.4% повече. Така общият им брой е достигнал 7.6 милиона души.
Общият коефициент на затоварване се е повишил с 1.3 пункта при минимален ръст от 0.5% в броя налични места на база километри. В същото време международният коефициент е нараснал с 1.1 пункта и е достигнал 85.3%, а вътрешният се е покачил с 2.4 пункта до 87.6%.
Изключвайки транзитните пътници, броят на международните пасажери се е увеличил с 3.4%.
При превоза на товари / поща през август е регистриран двуцифрен ръст (21%) спрямо същия период през изминалата година. Основен принос за това имат няколко региона: Северна Америка – с 32% ръст, Европа – с 24% ръст, Далечният Изток – с 22% ръст и Близкият Изток – с 18% ръст.
През август повишен коефициент на затоварване е отчетен в Африка, Далечния Изток, вътрешните линии и Северна Америка със съответно 3.1, 2.3., 2.2 и 2.1 пункта.

Резултати от трафика за периода януари – август 2018 г.:

Увеличението в търсенето и в общия брой пътуващи с Turkish Airlines е съответно 12% и 13% спрямо същия период миналата година. Като резултат, общият брой на пътуващите с авиокомпанията е достигнал 51 милиона.
Отчетеният ръст при коефициента на затоварване е 3.4%, като така той е достигнал 82%. Международният коефициент на затоварване е нараснал с 4 пункта, а вътрешният – с 2, като това го прави най-високия в историята на Turkish Airlines за периода януари – август.
Броят на международните пътници, изключвайки транзитните такива, се е увеличил с 16%.
През изминалите месеци превозът на товари / поща е нараснал с 26% и е достигнал 898 хиляди тона.

Катeгории: