Международна конференция в София на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“

18 ноември 2019 г., София. Катедра „Японистика“ при ФКНФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира международна конференция на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“. Събитието ще се проведе в Аулата на СУ от 21 до 23 ноември (четвъртък - събота) от 9:30 до 19:00 ч. Конференцията е част от 30-ите юбилейни Дни на японската култура и се осъществява с подкрепата на Японската фондация и НИС на СУ. Входът за всички посетители е свободен.

През 2019 г. Япония и България отбелязват три важни годишнини: 110 години от установяването на официални контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения и 60 години от възстановяването на дипломатическите отношения. По повод тройния юбилей в японо-българските отношения катедра „Японистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ организира международна конференция, посветена на над стогодишната история на взаимоотношенията между Япония и региона на Европейския Югоизток.

Основната цел на конференцията е да изгради ясна и категорична картина на взаимоотношенията между страните, да очертае съществуващите проблеми и перспективи, както и визията на бъдещите политически, икономически, културни и академични отношения между Япония и България. В рамките на събитието чрез дискусия и анализ на миналото и настоящото развитие участниците ще разгледат всички аспекти на взаимоотношенията между Япония и държавите от нашия регион от гледна точка на политиката, дипломацията, икономиката, културата, научно-образователния обмен, отношенията между отделни неправителствени организации, както и чисто личностните взаимоотношения, които играят не по-малко важна роля от междуинституционалното общуване.

Специален акцент по време на конференцията ще бъде историческият път, съвременното състояние и тенденции и бъдещите перспективи на двете държави. В конференцията ще вземат участие изтъкнати японски българисти и балканисти – проф. Ясуо Кимбара, проф. Тецуя Сахара, проф. Юми Ниномия, доц. Кента Сугай, проф. Джунко Сугахара, проф. Нобухиро Шиба и др., както и водещи български изследователи. Своята гледна точка ще изложат и редица културни и граждански организации, свързани с развитието на отношенията между България и Япония. Активно участие в работата на конференцията ще вземат и студенти японисти, които ще представят позицията на младото поколение.

30-ите юбилейни Дни на японската култура в България се организират от Посолството на Япония в България и с подкрепата на Клуба „Приятели на Япония в Република България – Нихон Томоно Кай“.

Пълната програма за 30-ите юбилейни Дни на японската култура можете да прочетете в брошурата тук: https://www.bg.emb-japan.go.jp/files/000514077.pdf

Катeгории: