България е от страните с най-замърсен въздух в Европа

16 декември 2019 г., София – Концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата към 2018 г. е с най-високата измерена стойност за 3 милиона години, предава Times*. По последни данни на Европейската агенция по околната среда*, България е на 5-о място в Европа с най-замърсен въздух. Именно тези високи стойности на замърсяване може да доведат до редица сериозни рискове за здравето на организма като сърдечни и белодробни проблеми.

Американската асоциация за напредък в науката съобщава за шокиращите 14 милиона тона пластмаса, които се изхвърлят в океана всяка година. С това се свързва и процеса „еутрофикация“, развиващ се на морската повърхност. Процесът представлява натрупването на голямо количество азот, присъстващ в някои от основните замърсители. Като резултат, това замърсяване влияе неблагоприятно на растенията и животинските видове. Всички тези процеси и фактори допринасят за прогресивното замърсяване на въздуха чрез изпаренията, които те отделят. Отпадъците влияят неблагоприятно не само на въздуха, но и на цялостното здравословно състояние на хората.

Оказва се, че ако всички работим заедно, замърсяването на природата може да бъде с много по-ниски стойност. Още повече, че тази година Европейският парламент предприе сериозни действия спрямо замърсяването, като прие нов закон, с който забранява от 2021 г. използването на пластмасови чаши, чинии, сламки и други в рамките на Европейския съюз.

Ползите от грижата за околната среда са много и очакванията се все по-голям брой хора да взимат под внимание последиците от замърсяването ѝ и да се включват в самоинициативи за предотвратяването на това. Всеки един човек може лесно да допринесе за опазването не само на средата, в която живее, но и на света, като изгради няколко простички, но ефективни навика:
✓ Да не изхвърля отпадъци на нерегламентирани за това места;
✓ Да замени найлоновите торбички с текстилни;
✓ Да използва бутилки за многократна употреба вместо пластмасови;
✓ Да рециклира.

Предприемането на тези лесни, но ключови действия е особено важно да се случи възможно по-скоро както от страна на гражданите, така и на бизнеса.
През последната година компании като Кеш Кредит прилагат нови практики в тази насока, най-новата от които е свързани с намаляването на използването на хартия за рекламни цели. Статистиките на Кеш Кредит сочат, че за една година:

✓ С 40% се е намалило използването на хартия;
✓ С 70% се е увеличило дигиталното разпространение на материали.

Кеш Кредит активно работи със сайта www.broshura.bg, който предоставя цялата информация, която една хартиена брошура би дала на потребителя. Сайтът допринася за намаляването на материалите, които водят до замърсяване, като предлага цялата си информация дигитално.

„Мотивацията за промяната идва лесно, когато резултатите са налице. Призовавам повече компании да предприемат необходимите действия, за да видим промените в още по-голям мащаб.“ – сподели Зорница Янакиева, Оперативен директор на Кеш Кредит.

Източници:
*'Carbon Dioxide Concentration in the Earth's Atmosphere Has Hit Levels Unseen for 3 Million Years' https://time.com/5588794/carbon-dioxide-earth-climate-change/
*'Air pollution country facts sheets 2019' https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2019-country-fa...

Катeгории: