Проверки по Гражданска отговорност, които всеки трябва и може да направи

Гражданска отговорност е задължителна на повечето места по света. В България застраховката има определен период на валидност. Добре е държателите на полицата да направят някои проверки, за да се уверят, че всичко е наред със застрахователния им договор по Гражданска отговорност.
Има потребители, които са се оказали измамени от некоректни търговци. Това е причината, поради която винаги трябва да се проверява. На първо място, когато закупувате полица по Гражданска отговорност, трябва да проверите компанията, от която я закупувате. Няма причина дружеството да се опитва да запази анонимност, като не публикува координатите си. Намерете официалния сайт на застрахователната компания и проверете секцията „За нас”. Свържете се с тях и им задайте въпросите си. В случай, че сте потребител, който е избрал да работи със застрахователен брокер, отново можете да направите проверка. Брокерите трябва да имат регистрация в Комисията за финансов надзор. На сайта на институцията можете да проверите дали брокерът, който сте избрали, има необходимите документи.
Кои документи ви трябват?
Потребителите, които сключват Гражданска отговорност, трябва да разполагат с пълен комплект от документи. На първо място, застрахователната компания или брокер, трябва да ви предоставят договорът. Застрахователните договори за Гражданска отговорност се наричат полици. В този документ е подробно обяснено какви са правата и задълженията и на двете страни по договора. Прочетете внимателно преди да подпишете. Това е изключително важно. Тези договори обикновено са стандартни и условията им могат да варират в много малки параметри. Погледнете дали всички условия са на лице.
На второ място, трябва да получите стикер и контролен талон. Това са документи, които удостоверяват, че имате валидна застраховка пред органите на реда. Големият талон е предназначен за ползвателя на полицата, а стикерът се залепва на предното стъкло на колата. Той служи за удостоверяване пред органите на реда, че имате валидна застраховка по Гражданска отговорност.
На трето място, застрахователната компания или брокер трябва да ви предоставят документ, наречен двустранен констативен протокол. Това е бланка с логото на застрахователната компания или брокер, която може да се използва при инцидент. Използването на този документ при настъпването на застрахователното събитие може да се приложи само в някои ситуации. Условията за прилагането му са изведени в Закона за движение по пътищата и Застрахователния кодекс.
Финална проверка
След като вече имате издадена полица по застраховка Гражданска отговорност, можете да направите бърза проверка. Това ще ви помогне да се уверите, че всичко с документите е наред. Направете проверката в ЕИСОУКР. Това е специална секция в сайта на Гаранционния фонд. Потребителят трябва да въведе основни свои данни, както и информация за автомобила във формата на сайта. Трябва да се въведат и номерът и серията на стикера. След попълването на тези данни се натиска бутонът „Търси”. В случай, че присъствате в този регистър, значи притежавате валидна полица по застраховка Гражданска отговорност.
Още някои съображения
Трябва да се отбележи, че с напредъка на технологиите вече няма технологично време, за което информацията трябва да се появи в този регистър. Тя е достъпна в момента, в който е въведена. Ако след издаване на полицата не можете да намерите информация за застраховката, трябва незабавно да се свържете с брокера или с компанията.
Цената на застраховката гражданска отговорност може да варира и то в немалък диапазон, затова сравнете онлайн офертите на застрахователните компании на ezastrahovane.bg.

Катeгории: