поддръжка на пожарогасители

Пожарна техника

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.
Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.
Предупредителните знаци, създаването на стандарти и процедури, предлагането на застраховки и гаранции значително повишават безопасността.
Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД е създадена 1991 г. и е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност, като работи в следните направления:
Производство и поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.
Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.
Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.