ЧСИ софия

Дейност на Частния Съдебен Изпълнител (ЧСИ)

Дейност на частния съдебен изпълнител (ЧСИ)

Чл.14, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители: „Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.”.

Дейността на частния съдебен изпълнител се състои в извършване на изпълнителни действия, инициирани от взискателя, като процедурите на отделните изпълнителни действия са уредени с разпоредбите на ЗЧСИ, ГПК, ЗОЗ, ТЗ, ЗЗД и на всички други нормативни актове, свързани с изпълнение на неговите функции.

При предствяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител (ЧСИ):

- събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от държавата - и публични вземания;