печат

Широкоформатен печат

Широкоформатният печат представлява вид цифров печат върху пространство над 45 см., който се осъществява чрез дигитална мастилено струйна технология. Макар и рядко съществуват и широко дигитални с тонерна печатна технология. Тази технология е известна като широкоформатен печат - „large format printing” или още „wide-format printing”.