Бизнес

От какво се състои металния покрив ?

Днешно време има огромен избор при направата на един покрив. Той може да варира от материалите до начина на поставяне.Съвременните метални покриви предоставят голям набор от пътища по които може да се поеме, всеки водещ до позитивен във всяко едно отношение резултат.

Оборудване за спортни съоръжения

България е длъжна да развива спорта ако иска да откъснете децата от цигарите, алкохола и наркотиците. Всичко това е постижимо, но трябва да се отворят нови зали, игрища и стадиони, където младите да тренират и да се изграждат като личности. За да се случат тези неща е нужна инвестиция, както от страна на държавата, така и на частните клубове. Това, с което можем да помогнем ние е качествено спортно оборудване, което да осигури спокойствие по време на тренировки и състезания.

Управление на знанието - силната страна на Вашия бизнес

Повечето хора трябва да имат познания в някаква форма за да си свършат работата добре. Само така можете да придобиете конкуретно предимство чрез изграждане на умения или компетенции, които само Вие притежавате. Освен че те представляват вашите основни умения, също така те са част и от ключовите компетенции на компанията, за която работите. Ключовите умения трябва да са уникални в сравнение с конкурентите, трябва да осигуряват полза за клиентите Ви и същевременно с това Ви осигуряват достъп до голям брой пазари. Чрез тях вие сте в състояние да генерирате допълнителни печалби. Управлението на знанията постепенно се превърна в силна методология, чиято цел е да поддържа жизнеността на бизнеса, конкурентоспособността и растежа. Днес знанията са ключов стратегически ресурс за всяка фирма.

Офшорен бизнес – Част I

Всеки собственик на фирма, в етапа на създаването и развитието на компанията, знае колко трудно може да бъде поддържането и от гледна точка на спазването на всички правни изисквания, най-вече относно финансовата изрядност на организацията. И да разбира се най-неприятен се оказва моментът с плащането на данъците. А и като живееш в страна като България оставаш много разочарован и ти липсва стимул да бъдеш коректен платец. Данъците в нашата страна не отиват за подобряване на условията за живот и не стимулират развитието на малкия и среден бизнес, а напротив убиват прогреса. За да се постигне истинска свобода, предприемачът трябва да бъде в състояние да генерира печалба, да контролира времето си, и най-вече да премахне нагласата, че е обект на корумпирано правителство. И така възниква логичният въпрос как същият този предприемач да оптимизира максимално дължимите данъците.

Погасяване на публични вземания

Последователността на плащане относно разсрочените и отсрочените публични вземания е главница, лихва, разноски.
При наличието на няколко публични вземания, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява пред съответния компетентен орган. Ако не е заявил това се приема, че те ще се плащат съразмерно (чл.169, ал.3 от ДОПК). С промяната на чл.169 от ДОПК, влезнало в сила от 01.01.2013 г., последователността на погасяване на публичните вземания е променена.....

Как да изберем подходящата счетоводна програма

Всяка една компания знае колко важен е моментът, свързан с избора на подходящ счетоводен софтуер. За закупуването, експлатацията и поддържането му са необходими много усилия, свързани най-вече с финансовите ресурси на организацията. Сред множество конкурентоспособни продукти е необходимо да се избере най-ефективният за конкретния бизнес. Добрият софтуер може да се окаже най-големият помощник на Вашия счетоводен отдел. За да е целесъобразен анализа и контрола на стопанската дейност е необходимо да се проучи пазара и да се избере най-подходящият счетоводен продукт. За да бъде оптимален направения избор е необходимо преди закупуването на продукта да се запознаете задълбочено с поддържаните от него функции. Поради факта, че повечето счетоводни програми са направени на отделни модули, много е важно счетоводителят да е наясно с изискванията си към продукта.

Фондация Енджълс с номинация за Проект на годината 2012

Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков кандидатства в конкурса Проект на годината 2012, провеждан от фондация "Лале". В него участват 38 проекта, които са насочени изцяло към подпомагане и интегриране на хора в неравстойно положение на територията на цялата страна. Проектът, с който фондация "Ейнджълс" взе участие е "Библиотеки". Основната цел на "Библиотеки" е обособяване на библиотечен кът в домове за деца, лишени от родителски грижи, от където подрастващите да могат да черпят знания и да се обогатяват духовно. До края на месец се очаква да бъде обявен проектът, който ще получи наградата на фондация "Лале".

Фондация "Ейнджълс" желае успех на всички участници в конкурса...

Актуална информация можете да следите на www.foundationangels.org

Защото заедно можем повече...

Качествените пуловери Styler

Пуловерите са може би най-меките и практични дрехи. Всички обичат удобните дрехи и редовно си купуват такива, с които попълват гардероба си. През този сезон има много модерни дамски пуловери. Всички жени, които търсят новите модели, могат да посетят близкия МОЛ или да отворят някой онлайн магазин, в който ще намерят това, което търсят. При мъжките пуловери е по-различно. Мъжете подбират дрехите си по-трудно и прецизно, отколкото дамите.
Всички мъже, когато избират дрехите си, искат те да са удобни, качествени, практични и модерни. Те на първо място търсят качеството в дрехите и ако то не им хареса, едва ли ще закупят нещо, колкото и модерно и актуално да е в момента.

Просрочени ипотечни кредити и проблемите с тях

Практика е кредиторите при лош ипотечен кредит да се обръщат към частен съдия-изпълнител. Това е така, защото на първо място съдия-изпълнителя има пряк контакт с кредитора. Освен това на кредитора не се налага да преследва длъжника, да се занимава със съдебни инстанции, да виси по гишета да плаща за преписи или да чака за подпис под съдебно удостоверение, което се прави за минути, но често се чака с часове.

Понякога се случва възбраната върху даден имот гаранция при ипотечен кредит да не е на длъжника, а да е чужда собственост. Но по партидата на длъжник се показва точно този имот. След като се извърши справка в ЕСГРАОН е видно, че имотът е на роднина на длъжника.Тогава частният съдебен изпълнител може да наложи забрана на ½ от собствеността на роднината, както и забрана върху ½ от приходите на длъжника.

Удобството на бързите кредити

Това, което отличава бързите кредити от останалите заеми, отпускани от различните банкови и небанкови институции и организации е това, че те са наистина бързи и насочени към хората, които имат наистина спешна нужда от малки по размер суми.
Този вид кредити са доста популярни и поради факта, че за да се кандидатства за тях условията са изключително улеснени и не се изисква нищо друго освен лична карта.
Всеки, който има нужда от малки суми за спешни случаи, пълнолетен е и има собствени доходи може да кандидатства и да получи желания заем до края на работния ден.
Така не се налага да се търсят различни варианти, да се молят близки и познати за заем, да се обяснява защо не са достигнали парите и т. н ( все неприятни моменти през които всеки обикновен човек е преминавал поне веднъж в живота си ).