Култура и Традиции

Германистиката – науката за немския език и култура

Германистиката е науката за немския език и немската литература. От една страна се изучава историческото развитие на немския език, от друга страна се обръща внимание на културата и литературата. Студентите получават разнообразни знания, особено в областта на езикознанието и литературознанието. Завършилите тази специалност обикновено работят като преподаватели или като сътрудници в медийната индустрия.

Можеше ли немският да е световен език ако Германия беше спечелила Втората световна война?

В днешни дни, в научните и академичните среди, както и в бизнеса и политиката, английският е лингва франка (език-мост) по целия свят. Това определено има силна връзка с това, кой е бил победител във Втората световна война. Но какво щеше да е положението, ако Германия беше спечелила Втората световна война? Щеше ли немският да бъде най-изучаваният език в света?